Zespół niespokojnych nóg jest chorobą, na którą prawdopodobnie cierpi – jak podają niektóre statystyki – 30%