Choroby jelit o podłożu zapalnym. Istnieje kilka chorób, dotyczących jelit, które wiążą się z nasiloną reakcją