Rhodiolin. CzÅ‚owiek praktycznie każdego dnia jest narażony na stres. Próby sprostania licznym wymaganiom zarówno w domu,