Flora i fauna mórz nie tylko cieszy ludzkie oko, ale stanowi także bogate źródło niezbędnych dla