Wśród głównych czynników powodujących, że choroba hemoroidalna rozwija się, wymienia się brak ruchu, niewłaściwą dietę (ubogą