Lucerna siewna byÅ‚a stosowana w medycynie ludowej już od dawna ze wzglÄ™du na swoje różnorodne, korzystne wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci.