Kordocenteza badanie prenatalnekardocentezaKordocenteza – wykonuje się ją między 15-18 tyg. ciąży. Jest to zabieg inwazyjny, który polega na pobraniu krwi pępowinowej w okresie życia wewnątrzmacicznego płodu.

Wykonanie zabiegu jest utrudnione w przypadku łożyska umiejscowionego na tylnej ścianie macicy.

Ułożenie płodu może uniemożliwiać uwidocznienie miejsca dojścia igłą do naczynia.

Wtedy zabieg należy przesunąć w czasie, do momentu aż warunki topograficzne ulegną zmianie.

Kardocenteza wskazania:

 • szybkie określenie kariotypu płodu ( defekt chromosomu X, wady płodu);
 • niedobór immunologiczny;
 • rozpoznanie chorób krwi (np. małopłytkowość, koagulopatia, hemoglobinopatia)
 • rozpoznanie infekcji ( cytomegalia, różyczka, toksoplazmoza, parwowiroza B19;
 • wczesne określenie grupy krwi płodu;
 • rozpoznanie hipotrofii płodu;
 • ocena stanu płodu w przypadku rozpoznania wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrostu płodu;
 • ocena stanu płodu w przypadku nieprawidłowego wyniku badania dopplerowskiego (nieprawidłowe przepływy).
 • rodzina

Kardocenteza – przeciwwskazania do wykonania zabiegu diagnostycznego:

Wzw typu B i C u matki; b) HIV u matki. Zabieg kordocentezy przeprowadza się w wysoko wyspecjalizowanych ośrodkach medycznych. Pacjentka dostaje znieczulenie miejscowe.

Krew pępowinowa jest pobierana z żyły lub tętnicy pępowinowej. Pobiera się zaledwie 0,5-1 ml krwi pępowinowej. Z uwagi na to, że podczas pobierania krwi z tętnicy pępowinowej istnieje ryzyko skurczu naczynia, a co za tym idzie – pojawienie się bradykardii i/lub silnego krwawienia zaleta się pobieranie krwi pępowinowej z żyły.

W przypadku wykonania zabiegu u kobiety z ujemnym czynnikiem Rh należy podać immunoglobulinę anty-D.

Powikłania punkcji pępowinowej, czyli zabiegu kordocentezy:

 • bradykardia płodu;
 • ryzyko pęknięcia pęcherza płodowego;
 • krwiak pępowinowy lub zakrzep w pępowinie;
 • wewnątrzmaciczne obumarcie płodu;
 • poronienie;
 • infekcja;
 • krwawienia z miejsca wkłucia do naczynia;
 • transfuzja krwi między płodem a matką.
amniopunkcja badania prenatalne

Amniopunkcja,badanie prenatalne inwazyjne

Amniopunkcja – badania prenatalne. Amniopunkcja należy do inwazyjnego zabiegu diagnostyki prenatalnej. Polega na pobraniu 10-20 ml pÅ‚ynu owodniowego z worka owodniowego. Celem tego zabiegu jest przeprowadzenie badaÅ„ genetycznych oraz oceny dojrzaÅ‚oÅ›ci pÅ‚odu. Wskazania do wykonania zabiegu diagnostycznego amniopunkcji: wiek matki powyżej 35 roku życia urodzenie poprzedniego dziecka z zaburzeniami chromosomalnymi lub zespoÅ‚em Downa, a także […]

0 komentarzy
testy biochemiczne krwi

Badania biochemiczne stężeń w surowicy kobiety ciężarnej

Badania biochemiczne stężeÅ„ w surowicy kobiety ciężarnej. Badania surowicy krwi kobiety ciężarnej sÄ… badaniami przesiewowymi. SkÅ‚adajÄ… siÄ™ z oznaczenia szeregu markerów biochemicznych, które majÄ… na celu ukazać ryzyko wystÄ…pienia aneuploidii u rozwijajÄ…cego siÄ™ pÅ‚odu. Tak wiÄ™c zostajÄ… oznaczone markery pÅ‚odowe- czyli substancje pochodzenia pÅ‚odowego, które przenikajÄ… do krążenia matki.   Najczęściej oznaczane markery pÅ‚odowe to: […]

0 komentarzy
biopsja kosmówki

Biopsja kosmówki – badanie prenatalne

Biopsja kosmówki jest zabiegiem diagnostyki inwazyjnej, wykonywanym w I trymestrze ciąży. Zwykle to badanie prenatalne ma miejsce miÄ™dzy 9-12 tyg. ciąży. Zabieg ten polega na pobraniu kosmków z trofoblastu. Biopsja kosmówki umożliwia ocenÄ™ caÅ‚ego kardiogramu, oznaczenie chromatyny pÅ‚ci oraz badanie DNA, pozwala zatem na rozpoznanie wielu chorób dziedzicznych. Biopsja kosmówki przeprowadzana jest pod Å›cisÅ‚Ä… kontrolÄ… […]

0 komentarzy
Komórki macierzyste z krwi pępowinowej

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej

Komórki macierzyste z krwi pÄ™powinowej sÄ… unikatowymi komórkami o rewelacyjnych zdolnoÅ›ciach. PotrafiÄ… różnicować siÄ™ w inne komórki, z których zbudowane sÄ… ludzkie tkanki, tak wiÄ™c dajÄ… poczÄ…tek wszystkim innym komórkom. Komórki macierzyste wystÄ™pujÄ… w organizmie czÅ‚owieka przez caÅ‚e życie, jednak tylko te, zawarte w krwi pÄ™powinowej majÄ… nadzwyczajne zdolnoÅ›ci samoodnowy, regeneracji czy różnicowania siÄ™ w inne […]

0 komentarzy
kardocenteza

Kordocenteza badanie prenatalne

Kordocenteza – wykonuje siÄ™ jÄ… miÄ™dzy 15-18 tyg. ciąży. Jest to zabieg inwazyjny, który polega na pobraniu krwi pÄ™powinowej w okresie życia wewnÄ…trzmacicznego pÅ‚odu. Wykonanie zabiegu jest utrudnione w przypadku Å‚ożyska umiejscowionego na tylnej Å›cianie macicy. UÅ‚ożenie pÅ‚odu może uniemożliwiać uwidocznienie miejsca dojÅ›cia igÅ‚Ä… do naczynia. Wtedy zabieg należy przesunąć w czasie, do momentu aż […]

0 komentarzy


Powiązane wpisy
Skomentuj wpis: Kordocenteza badanie prenatalne

Dodaj swoją opinie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *