Komórki macierzyste z krwi pępowinowejKomórki macierzyste z krwi pępowinowejKomórki macierzyste z krwi pępowinowej są unikatowymi komórkami o rewelacyjnych zdolnościach. Potrafią różnicować się w inne komórki, z których zbudowane są ludzkie tkanki, tak więc dają początek wszystkim innym komórkom.

Komórki macierzyste występują w organizmie człowieka przez całe życie, jednak tylko te, zawarte w krwi pępowinowej mają nadzwyczajne zdolności samoodnowy, regeneracji czy różnicowania się w inne komórki. Pobranie komórek macierzystych z krwi pępowinowej jest możliwe tylko w trakcie porodu.

Liczne zalety tych komórek powodują, że coraz więcej rodziców decyduje się na przechowywanie krwi pępowinowej swoich dzieci.

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej zalety:

 • są zdolne do samoodnowy;
 • potrafią się różnicować w inne komórki (zwiększona skłonność do transdyferencjacji);
 • zmniejszają niebezpieczeństwo odrzuceń i powikłań w przeszczepach allogenicznych ( inny dawca i inny biorca);
 • w przypadku przeszczepiania tej samej osobie, od której zostały pobrane zapewniają brak reakcji odrzucenia.

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej wykorzystywane są w leczeniu wielu schorzeń:

 • białaczki przewlekłe i ostre;
 • maluch anemie;
 • chłoniaki;
 • nabyte wady szpiku;
 • zespoły mielodysplastyczne;
 • zespoły mieloproliferacyjne;
 • choroby fagocytów;
 • dziedziczne zaburzenia układu odpornościowego;
 • nieprawidłowości płytek krwi;
 • zespoły rozrostowe układu chłonnego;
 • nieprawidłowości komórek plazmatycznych;
 • dziedziczenie nieprawidłowości krwinek czerwonych.

Pobieranie krwi pępowinowej

Pobranie tej krwi jest możliwe tylko przy porodzie. Krew pobiera się zaraz po odpępnieniu dziecka. Metoda pobrania krwi jest więc całkowicie bezbolesna, bezinwazyjna, tak więc neutralna dla matki i dziecka.

Pobrania krwi powinna dokonać przeszkolona położna za pomocą specjalnego zestawu oznaczonego indywidualnym kodem- który zabezpiecza przed jakąkolwiek pomyłką. Procedura pobrania krwi trwa ok. 5 minut.

Następnie krew transportuje się do laboratorium. Przed zamrożeniem krwi i jej przechowywaniem następuje szereg badań, które mają na celu ocenić przydatność.

amniopunkcja badania prenatalne

Amniopunkcja,badanie prenatalne inwazyjne

Amniopunkcja – badania prenatalne. Amniopunkcja należy do inwazyjnego zabiegu diagnostyki prenatalnej. Polega na pobraniu 10-20 ml pÅ‚ynu owodniowego z worka owodniowego. Celem tego zabiegu jest przeprowadzenie badaÅ„ genetycznych oraz oceny dojrzaÅ‚oÅ›ci pÅ‚odu. Wskazania do wykonania zabiegu diagnostycznego amniopunkcji: wiek matki powyżej 35 roku życia urodzenie poprzedniego dziecka z zaburzeniami chromosomalnymi lub zespoÅ‚em Downa, a także […]

0 komentarzy
testy biochemiczne krwi

Badania biochemiczne stężeń w surowicy kobiety ciężarnej

Badania biochemiczne stężeÅ„ w surowicy kobiety ciężarnej. Badania surowicy krwi kobiety ciężarnej sÄ… badaniami przesiewowymi. SkÅ‚adajÄ… siÄ™ z oznaczenia szeregu markerów biochemicznych, które majÄ… na celu ukazać ryzyko wystÄ…pienia aneuploidii u rozwijajÄ…cego siÄ™ pÅ‚odu. Tak wiÄ™c zostajÄ… oznaczone markery pÅ‚odowe- czyli substancje pochodzenia pÅ‚odowego, które przenikajÄ… do krążenia matki.   Najczęściej oznaczane markery pÅ‚odowe to: […]

0 komentarzy
biopsja kosmówki

Biopsja kosmówki – badanie prenatalne

Biopsja kosmówki jest zabiegiem diagnostyki inwazyjnej, wykonywanym w I trymestrze ciąży. Zwykle to badanie prenatalne ma miejsce miÄ™dzy 9-12 tyg. ciąży. Zabieg ten polega na pobraniu kosmków z trofoblastu. Biopsja kosmówki umożliwia ocenÄ™ caÅ‚ego kardiogramu, oznaczenie chromatyny pÅ‚ci oraz badanie DNA, pozwala zatem na rozpoznanie wielu chorób dziedzicznych. Biopsja kosmówki przeprowadzana jest pod Å›cisÅ‚Ä… kontrolÄ… […]

0 komentarzy
Komórki macierzyste z krwi pępowinowej

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej

Komórki macierzyste z krwi pÄ™powinowej sÄ… unikatowymi komórkami o rewelacyjnych zdolnoÅ›ciach. PotrafiÄ… różnicować siÄ™ w inne komórki, z których zbudowane sÄ… ludzkie tkanki, tak wiÄ™c dajÄ… poczÄ…tek wszystkim innym komórkom. Komórki macierzyste wystÄ™pujÄ… w organizmie czÅ‚owieka przez caÅ‚e życie, jednak tylko te, zawarte w krwi pÄ™powinowej majÄ… nadzwyczajne zdolnoÅ›ci samoodnowy, regeneracji czy różnicowania siÄ™ w inne […]

0 komentarzy
kardocenteza

Kordocenteza badanie prenatalne

Kordocenteza – wykonuje siÄ™ jÄ… miÄ™dzy 15-18 tyg. ciąży. Jest to zabieg inwazyjny, który polega na pobraniu krwi pÄ™powinowej w okresie życia wewnÄ…trzmacicznego pÅ‚odu. Wykonanie zabiegu jest utrudnione w przypadku Å‚ożyska umiejscowionego na tylnej Å›cianie macicy. UÅ‚ożenie pÅ‚odu może uniemożliwiać uwidocznienie miejsca dojÅ›cia igÅ‚Ä… do naczynia. Wtedy zabieg należy przesunąć w czasie, do momentu aż […]

0 komentarzy


Powiązane wpisy
Skomentuj wpis: Komórki macierzyste z krwi pępowinowej

Dodaj swoją opinie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *