Komórki macierzyste z krwi pępowinowejKomórki macierzyste z krwi pępowinowejKomórki macierzyste z krwi pępowinowej są unikatowymi komórkami o rewelacyjnych zdolnościach. Potrafią różnicować się w inne komórki, z których zbudowane są ludzkie tkanki, tak więc dają początek wszystkim innym komórkom.

Komórki macierzyste występują w organizmie człowieka przez całe życie, jednak tylko te, zawarte w krwi pępowinowej mają nadzwyczajne zdolności samoodnowy, regeneracji czy różnicowania się w inne komórki. Pobranie komórek macierzystych z krwi pępowinowej jest możliwe tylko w trakcie porodu.

Liczne zalety tych komórek powodują, że coraz więcej rodziców decyduje się na przechowywanie krwi pępowinowej swoich dzieci.

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej zalety:

 • są zdolne do samoodnowy;
 • potrafią się różnicować w inne komórki (zwiększona skłonność do transdyferencjacji);
 • zmniejszają niebezpieczeństwo odrzuceń i powikłań w przeszczepach allogenicznych ( inny dawca i inny biorca);
 • w przypadku przeszczepiania tej samej osobie, od której zostały pobrane zapewniają brak reakcji odrzucenia.

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej wykorzystywane są w leczeniu wielu schorzeń:

 • białaczki przewlekłe i ostre;
 • maluch anemie;
 • chłoniaki;
 • nabyte wady szpiku;
 • zespoły mielodysplastyczne;
 • zespoły mieloproliferacyjne;
 • choroby fagocytów;
 • dziedziczne zaburzenia układu odpornościowego;
 • nieprawidłowości płytek krwi;
 • zespoły rozrostowe układu chłonnego;
 • nieprawidłowości komórek plazmatycznych;
 • dziedziczenie nieprawidłowości krwinek czerwonych.

Pobieranie krwi pępowinowej

Pobranie tej krwi jest możliwe tylko przy porodzie. Krew pobiera się zaraz po odpępnieniu dziecka. Metoda pobrania krwi jest więc całkowicie bezbolesna, bezinwazyjna, tak więc neutralna dla matki i dziecka.

Pobrania krwi powinna dokonać przeszkolona położna za pomocą specjalnego zestawu oznaczonego indywidualnym kodem- który zabezpiecza przed jakąkolwiek pomyłką. Procedura pobrania krwi trwa ok. 5 minut.

Następnie krew transportuje się do laboratorium. Przed zamrożeniem krwi i jej przechowywaniem następuje szereg badań, które mają na celu ocenić przydatność.

amniopunkcja badania prenatalne

Amniopunkcja,badanie prenatalne inwazyjne

Amniopunkcja – badania prenatalne. Amniopunkcja należy do inwazyjnego zabiegu diagnostyki prenatalnej. Polega na pobraniu 10-20 ml płynu owodniowego z worka owodniowego. Celem tego zabiegu jest przeprowadzenie badań genetycznych oraz oceny dojrzałości płodu. Wskazania do wykonania zabiegu diagnostycznego amniopunkcji: wiek matki powyżej 35 roku życia urodzenie poprzedniego dziecka z zaburzeniami chromosomalnymi lub zespołem Downa, a także […]

0 komentarzy
testy biochemiczne krwi

Badania biochemiczne stężeń w surowicy kobiety ciężarnej

Badania biochemiczne stężeń w surowicy kobiety ciężarnej. Badania surowicy krwi kobiety ciężarnej są badaniami przesiewowymi. Składają się z oznaczenia szeregu markerów biochemicznych, które mają na celu ukazać ryzyko wystąpienia aneuploidii u rozwijającego się płodu. Tak więc zostają oznaczone markery płodowe- czyli substancje pochodzenia płodowego, które przenikają do krążenia matki.   Najczęściej oznaczane markery płodowe to: […]

0 komentarzy
biopsja kosmówki

Biopsja kosmówki – badanie prenatalne

Biopsja kosmówki jest zabiegiem diagnostyki inwazyjnej, wykonywanym w I trymestrze ciąży. Zwykle to badanie prenatalne ma miejsce między 9-12 tyg. ciąży. Zabieg ten polega na pobraniu kosmków z trofoblastu. Biopsja kosmówki umożliwia ocenę całego kardiogramu, oznaczenie chromatyny płci oraz badanie DNA, pozwala zatem na rozpoznanie wielu chorób dziedzicznych. Biopsja kosmówki przeprowadzana jest pod ścisłą kontrolą […]

0 komentarzy
Komórki macierzyste z krwi pępowinowej

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej są unikatowymi komórkami o rewelacyjnych zdolnościach. Potrafią różnicować się w inne komórki, z których zbudowane są ludzkie tkanki, tak więc dają początek wszystkim innym komórkom. Komórki macierzyste występują w organizmie człowieka przez całe życie, jednak tylko te, zawarte w krwi pępowinowej mają nadzwyczajne zdolności samoodnowy, regeneracji czy różnicowania się w inne […]

0 komentarzy
kardocenteza

Kordocenteza badanie prenatalne

Kordocenteza – wykonuje się ją między 15-18 tyg. ciąży. Jest to zabieg inwazyjny, który polega na pobraniu krwi pępowinowej w okresie życia wewnątrzmacicznego płodu. Wykonanie zabiegu jest utrudnione w przypadku łożyska umiejscowionego na tylnej ścianie macicy. Ułożenie płodu może uniemożliwiać uwidocznienie miejsca dojścia igłą do naczynia. Wtedy zabieg należy przesunąć w czasie, do momentu aż […]

0 komentarzy


Powiązane wpisy
Skomentuj wpis: Komórki macierzyste z krwi pępowinowej

Dodaj swoją opinie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.