Jak obliczyć termin porodu?termin poroduJak wiemy ciąża trwa 10 miesięcy księżycowych lub 40 tygodni, tj. 280 dni dla kobiety o regularnych 28-dniowych cyklach miesiączkowych. W czasie pierwszych miesięcy ciąży w okresie przypadających miesiączek mogą pojawiać się drobne plamienia czy krwawienia, często jednodniowe.

Kobiety nieświadome ciąży myślą że o tylko skąpa miesiączka. Nie należy jednak mylić tych plamień czy krwawień z miesiączką. O wiele trudniej ustalić termin porodu u kobiety o nieregularnych miesiączkach. Zdarzają się przypadki, gdy termin porodu obliczony wg daty ostatniej miesiączki nie jest adekwatny do stanu położniczego ciężarnej czy też wielkości ciąży, lub istnieje duża rozbieżność pomiędzy terminem wg daty ostatniej miesiączki, a terminem obliczonym podczas badania ultrasonograficznego.

Istnieje kilka sposobów aby obliczyć termin porodu:

1. Termin porodu obliczony na podstawie znajomości daty ostatniej miesiączki (reguła Naegelego). Prawdopodobny termin porodu oblicza się odejmując od daty 1 dnia ostatniej miesiączki 3 miesiące, następnie dodając 7 dni i 1 rok. Dla cyklu regularnego, 28- dniowego. 1 dzień ostatniej miesiączki – 3 miesiące + 7 dni + 1 rok = prawdopodobny termin porodu

Przykład 1 :

Data ostatniej miesiączki tj. 14.10.2019 r. 14 październik – 3 miesiące + 7 dni + 1 rok = 21 lipiec 2020 (21 lipiec 2020 – prawdopodobny termin porodu a) W przypadku, gdy cykl jest krótszy lub dłuższy niż 28 dni korzystamy z następującego sposobu obliczenia terminu porodu: 1 dzień ostatniej miesiączki – 3 miesiące + 7 dni + 1 rok +/- X (X- oznacza różnice w stosunku do cyklu 28-dniowego). jeżeli ciężarna ma dłuższe cykle należy dodać ilość dni przekraczających cykl 28-dniowy USG prenatalne

PRZYKŁAD 2 :

Data ostatniej miesiączki tj. 14.10.2019 r. , cykle 30- dniowe 14 październik – 3 miesiące + 7 dni + 1 rok + 2 dni = 23 lipiec 2020 – 23 lipiec 2020 – prawdopodobny termin porodu przy dłuższych cyklach miesiączkowych jeśli ciężarna ma krótsze cykle miesiączkowe należy odjąć ilość dni przekraczających cykl 28-dniowy. 2. Obliczanie terminu porodu w przypadku znajomości daty zapłodnienia. Jeśli jest nam znany dokładny dzień zapłodnienia należy przyjąć, że ciąża trwa 270 dni, czyli 9 miesięcy kalendarzowych od momentu zapłodnienia.

PRZYKŁAD 3:

Data zapłodnienia- 15 kwietnia 2010 r. 15 kwiecień 2019 r. + 1 rok – 3 miesiące = 15. 01.2020 r. – 15. 01.202o r. – termin porodu. 3. Obliczanie terminu porodu według daty pierwszych ruchów płodu. Obliczanie terminu porodu na podstawie daty pierwszych ruchów płodu jest sposobem tylko orientacyjnym. Należy go brać pod uwagę gdy występuje zgodność z wynikiem badania położniczego, a data ostatniej miesiączki nie jest nam znana.

Pierwsze ruchy płodu u pierwiastki są odczuwane około 20 tygodnia ciąży, zaś u wieloródki około 18 tygodnia trwanie ciąży. 4. Obliczanie daty porodu na podstawie obniżenia się dna macicy. Sposobem tym obliczymy tylko przypuszczalny termin porodu.

Można go ustalić dopiero w ostatnim trymestrze ciąży, na kilka tygodni przed porodem. Obniżenie dna macicy u pierwiastki przypada na około 4 tygodnie przed porodem, zaś u wieloródki na 2 tyg. Po obniżeniu się dna macicy u kobiety ciężarnej występują następujące objawy:

  • zmniejszenie ucisku na żołądek, a co za tym idzie- mniejsza zgaga;
  • zmniejszenie ucisku na płuca, oddychanie staje się o wiele łatwiejsze, u niektórych kobiet ustają duszności, które występowały w ostatnim czasie;
  • zwiększa się ucisk na pęcherz moczowy; zmniejsza się wielkości obwodu w pasie.
biopsja kosmówki

Biopsja kosmówki – badanie prenatalne

Biopsja kosmówki jest zabiegiem diagnostyki inwazyjnej, wykonywanym w I trymestrze ciąży. Zwykle to badanie prenatalne ma miejsce między 9-12 tyg. ciąży. Zabieg ten polega na pobraniu kosmków z trofoblastu. Biopsja kosmówki umożliwia ocenę całego kardiogramu, oznaczenie chromatyny płci oraz badanie DNA, pozwala zatem na rozpoznanie wielu chorób dziedzicznych. Biopsja kosmówki przeprowadzana jest pod ścisłą kontrolą […]

0 komentarzy
kardocenteza

Kordocenteza badanie prenatalne

Kordocenteza – wykonuje się ją między 15-18 tyg. ciąży. Jest to zabieg inwazyjny, który polega na pobraniu krwi pępowinowej w okresie życia wewnątrzmacicznego płodu. Wykonanie zabiegu jest utrudnione w przypadku łożyska umiejscowionego na tylnej ścianie macicy. Ułożenie płodu może uniemożliwiać uwidocznienie miejsca dojścia igłą do naczynia. Wtedy zabieg należy przesunąć w czasie, do momentu aż […]

0 komentarzy
termin porodu

Jak obliczyć termin porodu?

Jak wiemy ciąża trwa 10 miesięcy księżycowych lub 40 tygodni, tj. 280 dni dla kobiety o regularnych 28-dniowych cyklach miesiączkowych. W czasie pierwszych miesięcy ciąży w okresie przypadających miesiączek mogą pojawiać się drobne plamienia czy krwawienia, często jednodniowe. Kobiety nieświadome ciąży myślą że o tylko skąpa miesiączka. Nie należy jednak mylić tych plamień czy krwawień […]

0 komentarzy
dieta dla matek karmiących

Dieta dla matek karmiących piersią

Smaczne potrawy i dieta dla matek karmiących piersią. Na pełnowartościowy jadłospis powinny zwrócić uwagę nie tylko kobiety planujące ciążę. Dieta kobiet starających się o dziecko nieco różni się od diety pań tuż po porodzie. W tym okresie bardzo niebezpieczne bywa przede wszystkim niedożywienie. Jest ono w stanie wywołać utratę pokarmu już w drugim tygodniu po […]

0 komentarzy
badania usg w ciązy

Badania usg w ciąży

Badania usg w ciąży kiedy należy wykonywać? Ultrasonografia jest najczęściej stosowaną i najbardziej poszerzaną metodą nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej. Przesiewowe badanie ultrasonograficzne wykonywane jest obowiązkowo u każdej kobiety ciężarnej. Celem takiego badania jest ocena rozwoju wewnątrzmacicznego płodu, z uwzględnieniem zarówno prawidłowości anatomicznej jak i wykryciem ewentualnych wad rozwojowych. Podczas prawidłowego przebiegu ciąży obowiązkowe jest wykonanie 3 […]

0 komentarzy
objawy ciąży wczesnej

Objawy ciąży, jakie są objawy ciąży

Objawy ciąży – jednym z głównych objawów ciąży jest brak miesięcznego krwawienia. Tak jak i przed laty, również i teraz, spóźniająca się miesiączka jest dla większości kobiet podstawą przypuszczenia, że jest się w ciąży. Każda kobieta musi zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę okres może być opóźniony ze względu na wiele różnych innych czynników. Przede […]

0 komentarzy


Powiązane wpisy
Skomentuj wpis: Jak obliczyć termin porodu?

Dodaj swoją opinie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *