Jak obliczyć termin porodu?termin poroduJak wiemy ciąża trwa 10 miesięcy księżycowych lub 40 tygodni, tj. 280 dni dla kobiety o regularnych 28-dniowych cyklach miesiączkowych. W czasie pierwszych miesięcy ciąży w okresie przypadających miesiączek mogą pojawiać się drobne plamienia czy krwawienia, często jednodniowe.

Kobiety nieświadome ciąży myślą że o tylko skąpa miesiączka. Nie należy jednak mylić tych plamień czy krwawień z miesiączką. O wiele trudniej ustalić termin porodu u kobiety o nieregularnych miesiączkach. Zdarzają się przypadki, gdy termin porodu obliczony wg daty ostatniej miesiączki nie jest adekwatny do stanu położniczego ciężarnej czy też wielkości ciąży, lub istnieje duża rozbieżność pomiędzy terminem wg daty ostatniej miesiączki, a terminem obliczonym podczas badania ultrasonograficznego.

Istnieje kilka sposobów aby obliczyć termin porodu:

1. Termin porodu obliczony na podstawie znajomości daty ostatniej miesiączki (reguła Naegelego). Prawdopodobny termin porodu oblicza się odejmując od daty 1 dnia ostatniej miesiączki 3 miesiące, następnie dodając 7 dni i 1 rok. Dla cyklu regularnego, 28- dniowego. 1 dzień ostatniej miesiączki – 3 miesiące + 7 dni + 1 rok = prawdopodobny termin porodu

Przykład 1 :

Data ostatniej miesiączki tj. 14.10.2019 r. 14 październik – 3 miesiące + 7 dni + 1 rok = 21 lipiec 2020 (21 lipiec 2020 – prawdopodobny termin porodu a) W przypadku, gdy cykl jest krótszy lub dłuższy niż 28 dni korzystamy z następującego sposobu obliczenia terminu porodu: 1 dzień ostatniej miesiączki – 3 miesiące + 7 dni + 1 rok +/- X (X- oznacza różnice w stosunku do cyklu 28-dniowego). jeżeli ciężarna ma dłuższe cykle należy dodać ilość dni przekraczających cykl 28-dniowy USG prenatalne

PRZYKŁAD 2 :

Data ostatniej miesiączki tj. 14.10.2019 r. , cykle 30- dniowe 14 październik – 3 miesiące + 7 dni + 1 rok + 2 dni = 23 lipiec 2020 – 23 lipiec 2020 – prawdopodobny termin porodu przy dłuższych cyklach miesiączkowych jeśli ciężarna ma krótsze cykle miesiączkowe należy odjąć ilość dni przekraczających cykl 28-dniowy. 2. Obliczanie terminu porodu w przypadku znajomości daty zapłodnienia. Jeśli jest nam znany dokładny dzień zapłodnienia należy przyjąć, że ciąża trwa 270 dni, czyli 9 miesięcy kalendarzowych od momentu zapłodnienia.

PRZYKŁAD 3:

Data zapłodnienia- 15 kwietnia 2010 r. 15 kwiecień 2019 r. + 1 rok – 3 miesiące = 15. 01.2020 r. – 15. 01.202o r. – termin porodu. 3. Obliczanie terminu porodu według daty pierwszych ruchów płodu. Obliczanie terminu porodu na podstawie daty pierwszych ruchów płodu jest sposobem tylko orientacyjnym. Należy go brać pod uwagę gdy występuje zgodność z wynikiem badania położniczego, a data ostatniej miesiączki nie jest nam znana.

Pierwsze ruchy płodu u pierwiastki są odczuwane około 20 tygodnia ciąży, zaś u wieloródki około 18 tygodnia trwanie ciąży. 4. Obliczanie daty porodu na podstawie obniżenia się dna macicy. Sposobem tym obliczymy tylko przypuszczalny termin porodu.

Można go ustalić dopiero w ostatnim trymestrze ciąży, na kilka tygodni przed porodem. Obniżenie dna macicy u pierwiastki przypada na około 4 tygodnie przed porodem, zaś u wieloródki na 2 tyg. Po obniżeniu się dna macicy u kobiety ciężarnej występują następujące objawy:

  • zmniejszenie ucisku na żołądek, a co za tym idzie- mniejsza zgaga;
  • zmniejszenie ucisku na płuca, oddychanie staje się o wiele łatwiejsze, u niektórych kobiet ustają duszności, które występowały w ostatnim czasie;
  • zwiększa się ucisk na pęcherz moczowy; zmniejsza się wielkości obwodu w pasie.
kardocenteza

Kordocenteza badanie prenatalne

Kordocenteza – wykonuje siÄ™ jÄ… miÄ™dzy 15-18 tyg. ciąży. Jest to zabieg inwazyjny, który polega na pobraniu krwi pÄ™powinowej w okresie życia wewnÄ…trzmacicznego pÅ‚odu. Wykonanie zabiegu jest utrudnione w przypadku Å‚ożyska umiejscowionego na tylnej Å›cianie macicy. UÅ‚ożenie pÅ‚odu może uniemożliwiać uwidocznienie miejsca dojÅ›cia igÅ‚Ä… do naczynia. Wtedy zabieg należy przesunąć w czasie, do momentu aż […]

0 komentarzy
termin porodu

Jak obliczyć termin porodu?

Jak wiemy ciąża trwa 10 miesiÄ™cy księżycowych lub 40 tygodni, tj. 280 dni dla kobiety o regularnych 28-dniowych cyklach miesiÄ…czkowych. W czasie pierwszych miesiÄ™cy ciąży w okresie przypadajÄ…cych miesiÄ…czek mogÄ… pojawiać siÄ™ drobne plamienia czy krwawienia, czÄ™sto jednodniowe. Kobiety nieÅ›wiadome ciąży myÅ›lÄ… że o tylko skÄ…pa miesiÄ…czka. Nie należy jednak mylić tych plamieÅ„ czy krwawieÅ„ […]

0 komentarzy
dieta dla matek karmiących

Dieta dla matek karmiących piersią

Smaczne potrawy i dieta dla matek karmiÄ…cych piersiÄ…. Na peÅ‚nowartoÅ›ciowy jadÅ‚ospis powinny zwrócić uwagÄ™ nie tylko kobiety planujÄ…ce ciążę. Dieta kobiet starajÄ…cych siÄ™ o dziecko nieco różni siÄ™ od diety paÅ„ tuż po porodzie. W tym okresie bardzo niebezpieczne bywa przede wszystkim niedożywienie. Jest ono w stanie wywoÅ‚ać utratÄ™ pokarmu już w drugim tygodniu po […]

0 komentarzy
badania usg w ciązy

Badania usg w ciąży

Badania usg w ciąży kiedy należy wykonywać? Ultrasonografia jest najczęściej stosowanÄ… i najbardziej poszerzanÄ… metodÄ… nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej. Przesiewowe badanie ultrasonograficzne wykonywane jest obowiÄ…zkowo u każdej kobiety ciężarnej. Celem takiego badania jest ocena rozwoju wewnÄ…trzmacicznego pÅ‚odu, z uwzglÄ™dnieniem zarówno prawidÅ‚owoÅ›ci anatomicznej jak i wykryciem ewentualnych wad rozwojowych. Podczas prawidÅ‚owego przebiegu ciąży obowiÄ…zkowe jest wykonanie 3 […]

0 komentarzy
objawy ciąży wczesnej

Objawy ciąży, jakie są objawy ciąży

Objawy ciąży – jednym z gÅ‚ównych objawów ciąży jest brak miesiÄ™cznego krwawienia. Tak jak i przed laty, również i teraz, spóźniajÄ…ca siÄ™ miesiÄ…czka jest dla wiÄ™kszoÅ›ci kobiet podstawÄ… przypuszczenia, że jest siÄ™ w ciąży. Każda kobieta musi zdawać sobie sprawÄ™, że tak naprawdÄ™ okres może być opóźniony ze wzglÄ™du na wiele różnych innych czynników. Przede […]

0 komentarzy
co jeść w ciąży żeby dziecko było zdrowe

Co jeść w ciąży, dieta odżywianie

Co jeść w ciąży – plan żywienia kobiety starajÄ…cej siÄ™ o dziecko. Kobiety planujÄ…ce ciążę powinny zadbać o to, aby do ich organizmu byÅ‚y dostarczane najcenniejsze skÅ‚adniki odżywcze. Plan żywienia dla kobiet starajÄ…cych siÄ™ o dziecko, podobnie jak dieta dla mężczyzn, powinien opierać siÄ™ przede wszystkim na zdrowych i peÅ‚nowartoÅ›ciowych posiÅ‚kach. Dieta dla kobiet planujÄ…cych […]

0 komentarzy


Powiązane wpisy
Skomentuj wpis: Jak obliczyć termin porodu?

Dodaj swoją opinie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *