Choroby jelit o podłożu zapalnymchoroby jelitChoroby jelit o podłożu zapalnym. Istnieje kilka chorób, dotyczących jelit, które wiążą się z nasiloną reakcją zapalną. Ściana jelit człowieka jest bardzo wrażliwa na reakcje immunologiczne, w związku z czym powstała cała grupa chorób zwanych „nieswoistymi zapaleniami jelit”. Które schorzenia mają u swoich podstaw nasiloną odpowiedź zapalną organizmu?

Choroba Leśniowskiego-Crohna

Jest to schorzenie, którego główne objawy koncentrują się wokół jelita grubego. Proces zapalny manifestuje się najczęściej „rzutem choroby”, czyli gwałtownym nasileniem większości objawów – głównie tych ze strony jelita grubego. Oprócz „rzutów”, schorzenie postępuje powoli, stopniowo powodując wyniszczenie całego organizmu.

W jego przebiegu może dojść także do wystąpienia stanów, które są groźne dla życia. Owe sytuacje kliniczne związane są najczęściej z uszkodzeniem jelita grubego lub z nieprawidłowościami w zakresie funkcjonowania innych narządów, które także objęte są procesem zapalnym.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Mimo swojej nazwy, to schorzenie zapalne nie obejmuje jedynie jelita grubego. Inne narządy takie jak stawy, oczy i skóra także są narażone na uszkodzenia w toku trwania tego schorzenia. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest chorobą ogólnoustrojową, lokalizującą się głównie w błonie śluzowej tego narządu.

U jej podstaw leżą czynniki genetyczne oraz immunologiczne – podobnie jak w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Główne różnice pomiędzy tymi dwoma schorzeniami związane są z rodzajem uszkodzeń oraz ich miejscem. Odmienne są także rokowania oraz sposób leczenia tych chorób.

Eozynofilowe zapalenie żołądka i jelit

Jest to dużo rzadsza choroba niż dwie poprzednie. W tym schorzeniu za powstawanie uszkodzeń w przewodzie pokarmowym odpowiedzialne są eozynofile – rodzaj białych komórek krwi, biorących udział w reakcjach odpornościowych.

Nasilona aktywność tych komórek występuje także w chorobach pasożytniczych oraz reakcjach alergicznych. Ich podwyższony poziom skutkuje reakcją zapalną, która niszczy błonę śluzową wyściełającą narządy przewodu pokarmowego.

Choroba Behceta

To schorzenie spowodowane jest procesem zapalnym, obejmującym przede wszystkim naczynia krwionośne. Zbyt intensywna reakcja zapalna organizmu powoduje stopniowe uszkodzenie naczyń oraz narządów wewnętrznych. Zjawiska te charakteryzują się jednak małym nasileniem i przy odpowiednim leczeniu nie są dla pacjentów uciążliwe.

Choroba Leśniewskiego Crohna skąd się bierze

W chorobie Leśniowskiego-Crohna ściana jelita grubego cierpi najbardziej. W wyniku patologicznych procesów, uszkadzających ową strukturę, staje się ona bardziej podatna na podrażnienia i z czasem traci swoją funkcję. Dowiedz się więcej na temat postępujących procesów patologicznych, prowadzących do zniszczenia ściany jelita grubego.

Atak organizmu na jelito cienkie

Główną przyczyną występowania objawów w chorobie Leśniowskiego-Crohna jest nieprawidłowa reakcja immunologiczna organizmu. W ciągu wielu lat obserwacji pacjentów, cierpiących z powodu symptomów zapalenia jelita grubego, powstało wiele hipotez, wyjaśniających rozwój tej choroby.

W przewidywaniach naukowców najczęściej pojawiały się teorie o niewłaściwej odpowiedzi komórek odpornościowych na elementy anatomiczne, budujące jelito grube. Poza tymi przypuszczeniami pojawiają się także doniesienia o prawdopodobnym udziale bakterii w procesie powstawania choroby jelit.

Są to jednak kwestie będące przedmiotem badań, które na razie nie znalazły swojego potwierdzenia. Uzyskane rezultaty testów oraz prowadzonych metod terapeutycznych nie wskazują na jednoznaczną korelację pomiędzy obecnością bakterii a rozwojem objawów choroby jelit.

Z rodzica na dziecko

Dzieci rodziców, którzy chorują na chorobę Leśniowskiego-Crohna mają większą szansę na rozwój symptomów schorzenia niż ich rówieśnicy, których rodzice są zdrowi. Stan ten nie jest związany z żadnym konkretnym genem, powodującym chorobę. Mimo to, istnieją pewne mutacje genetyczne, predysponujące do jej rozwoju.

W elementach, budujących jelito grube występują także swoiste znaczniki – tak zwane „markery immunologiczne”, które dziedziczone są z pokolenia na pokolenie. One również pobudzają organizm do nieprawidłowych mechanizmów odpornościowych, wywołujących objawy choroby Leśniowskiego-Crohna.

Co leży u podstaw rozwoju choroby jelit?

Choroba Leśniowskiego-Crohna to nic innego jak reakcja obronna organizmu skierowana przeciwko zdrowym tkankom. Leży ona u podstaw stanu zapalnego, który wywołuje poszczególne rzuty choroby oraz ma związek z postępującym uszkodzeniem jelita grubego. Zahamowanie owych mechanizmów patologicznych jest możliwe dzięki stosowaniu leków immunosupresyjnych oraz przeciwzapalnych.

Prowadzone są także próby ze stosowaniem leczenia biologicznego, w którym używa się naturalnych przeciwciał, powstrzymujących szkodliwe działanie komórek stanu zapalnego oraz wydzielanych przez nie substancji.

Więcej na: Oczyszczanie JelitPowiązane wpisy
Skomentuj wpis: Choroby jelit o podłożu zapalnym

Dodaj swoją opinie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *