Prawidłowe żywienie dziecka, już od dnia urodzenia to najważniejszy czynnik decydujący o odporności dziecka. Dlatego też