Biopsja kosmówki – badanie prenatalnebiopsja kosmówkiBiopsja kosmówki jest zabiegiem diagnostyki inwazyjnej, wykonywanym w I trymestrze ciąży. Zwykle to badanie prenatalne ma miejsce między 9-12 tyg. ciąży. Zabieg ten polega na pobraniu kosmków z trofoblastu.

Biopsja kosmówki umożliwia ocenę całego kardiogramu, oznaczenie chromatyny płci oraz badanie DNA, pozwala zatem na rozpoznanie wielu chorób dziedzicznych. Biopsja kosmówki przeprowadzana jest pod ścisłą kontrolą usg. Pobrane kosmki wysyła się do izolacji i analizy DNA, a także hodowli krótko- i/lub długoterminowej.

Biopsję kosmówki nazywa się również – choriocenteza. Alternatywną metodą amniopunkcji jest właśnie biopsja kosmówkowa.

Wskazania do inwazyjnego zabiegu pobrania kosmków z trofoblastu:

a) w kierunku wykonania analizy chromosomalnej:

 • gdy matka dziecka ma więcej niż 35 lat;
 • gdy jeden z rodziców jest nosicielem zrównoważonej aberracji chromosomalnej;
 • w wywiadzie udzielonym przez ciężarną jest adnotacja o wcześniejszym dziecku z zaburzeniami chromosomalnymi;
 • narodziny nieprawidłowy wynik badania usg;

b) podejrzenie chorób dziedziczonych jednogenowo

 • mukowiscydoza;
 • hemofilia A i B; fenyloketonuria;
 • zespół nadnerczowo-płciowy;
 • galaktozemia;
 • zespół łamliwego chromosomu X;
 • talasemia.

Pobranie kosmków z trofoblastu można wykonać za pomocą dwóch technik:

1) Biopsja kosmówki przez brzuszna- czyli pobranie kosmków przez powłoki brzuszne. Jest stosowana u kobiet, u których trofoblast jest łatwiejszy bo pobrania od strony brzusznej. Zabieg wiąże się z niewielkim dyskomfortem pacjentki.

2) Biopsja kosmówki przez szyjkowa- stosuje się u kobiet, u których pobranie kosmków drogą przez brzuszną nie jest możliwe (np. w przypadku, gdy łożysko jest nisko umiejscowione i na tylnej ścianie).

Wyniki otrzymuje się już po 4 dniach- w przypadku oznaczenia kariotypu bez hodowli komórkowej. Ogólnie jednak przyjmuje się, że złotym standardem są komórki uzyskane z hodowli komórkowej.

Zalety pobrania kosmków:

 • szybki wynika badania kariotypu kosmków;
 • wykonanie badania we wczesnym okresie ciąży przyspiesza diagnostykę prenatalną.

Powikłania związane z zabiegiem biopsji kosmków:

 • krwawienia z macicy;
 • bole podbrzusza;
 • ryzyko immunizacji,
 • w przypadku matki z czynnikiem Rh (-) ujemnym;
 • poronienie.
amniopunkcja badania prenatalne

Amniopunkcja,badanie prenatalne inwazyjne

Amniopunkcja – badania prenatalne. Amniopunkcja należy do inwazyjnego zabiegu diagnostyki prenatalnej. Polega na pobraniu 10-20 ml pÅ‚ynu owodniowego z worka owodniowego. Celem tego zabiegu jest przeprowadzenie badaÅ„ genetycznych oraz oceny dojrzaÅ‚oÅ›ci pÅ‚odu. Wskazania do wykonania zabiegu diagnostycznego amniopunkcji: wiek matki powyżej 35 roku życia urodzenie poprzedniego dziecka z zaburzeniami chromosomalnymi lub zespoÅ‚em Downa, a także […]

0 komentarzy
testy biochemiczne krwi

Badania biochemiczne stężeń w surowicy kobiety ciężarnej

Badania biochemiczne stężeÅ„ w surowicy kobiety ciężarnej. Badania surowicy krwi kobiety ciężarnej sÄ… badaniami przesiewowymi. SkÅ‚adajÄ… siÄ™ z oznaczenia szeregu markerów biochemicznych, które majÄ… na celu ukazać ryzyko wystÄ…pienia aneuploidii u rozwijajÄ…cego siÄ™ pÅ‚odu. Tak wiÄ™c zostajÄ… oznaczone markery pÅ‚odowe- czyli substancje pochodzenia pÅ‚odowego, które przenikajÄ… do krążenia matki.   Najczęściej oznaczane markery pÅ‚odowe to: […]

0 komentarzy
biopsja kosmówki

Biopsja kosmówki – badanie prenatalne

Biopsja kosmówki jest zabiegiem diagnostyki inwazyjnej, wykonywanym w I trymestrze ciąży. Zwykle to badanie prenatalne ma miejsce miÄ™dzy 9-12 tyg. ciąży. Zabieg ten polega na pobraniu kosmków z trofoblastu. Biopsja kosmówki umożliwia ocenÄ™ caÅ‚ego kardiogramu, oznaczenie chromatyny pÅ‚ci oraz badanie DNA, pozwala zatem na rozpoznanie wielu chorób dziedzicznych. Biopsja kosmówki przeprowadzana jest pod Å›cisÅ‚Ä… kontrolÄ… […]

0 komentarzy
Komórki macierzyste z krwi pępowinowej

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej

Komórki macierzyste z krwi pÄ™powinowej sÄ… unikatowymi komórkami o rewelacyjnych zdolnoÅ›ciach. PotrafiÄ… różnicować siÄ™ w inne komórki, z których zbudowane sÄ… ludzkie tkanki, tak wiÄ™c dajÄ… poczÄ…tek wszystkim innym komórkom. Komórki macierzyste wystÄ™pujÄ… w organizmie czÅ‚owieka przez caÅ‚e życie, jednak tylko te, zawarte w krwi pÄ™powinowej majÄ… nadzwyczajne zdolnoÅ›ci samoodnowy, regeneracji czy różnicowania siÄ™ w inne […]

0 komentarzy
kardocenteza

Kordocenteza badanie prenatalne

Kordocenteza – wykonuje siÄ™ jÄ… miÄ™dzy 15-18 tyg. ciąży. Jest to zabieg inwazyjny, który polega na pobraniu krwi pÄ™powinowej w okresie życia wewnÄ…trzmacicznego pÅ‚odu. Wykonanie zabiegu jest utrudnione w przypadku Å‚ożyska umiejscowionego na tylnej Å›cianie macicy. UÅ‚ożenie pÅ‚odu może uniemożliwiać uwidocznienie miejsca dojÅ›cia igÅ‚Ä… do naczynia. Wtedy zabieg należy przesunąć w czasie, do momentu aż […]

0 komentarzy


Powiązane wpisy
Skomentuj wpis: Biopsja kosmówki – badanie prenatalne

Dodaj swoją opinie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *